Kwestie formalne

Osobom, które zgłaszają się do nas, pomagamy przygotować wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz inne dokumenty niezbędne do przygotowania ceremonii pogrzebowej. Chętnie służymy doradztwem na każdym etapie oraz dokładnie wyjaśniamy krok po kroku, jak należy postępować. Udzielamy pełnego wsparcia, dlatego reprezentujemy również Klienta w urzędach oraz kancelariach kościelnych czy cmentarnych.

 

Przygotowujemy w Państwa imieniu dokumenty i wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA.

KREDYTOWANIE POGRZEBU

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.
Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, natychmiast zwracamy Państwu różnice w gotówce.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO?

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła po dniu 1 marca 2012 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Jeżeli śmierć nastąpiła przed tą datą obowiązują stare zasady obliczania zasiłku pogrzebowego.
Wynosił on 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu są zwracane.

DOKUMENTY WYMAGANE

  1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( druk ZUS Z-12 ),
  2. skrócony odpis aktu zgonu,
  3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  4. zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (jeżeli zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej). Nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek lub osób współpracujących z nimi,
  5. dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ubiegającego się z osobą zmarłą.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.
Zadzwoń: +48 667 130 899

Pozostałe

przewoz-osob-zmarlych

Przewóz osób zmarłych

Przede wszystkim zajmujemy się przewozem zwłok z miejsca zgonu do chłodni na terenie Warszawy, ale zapewniamy również transport krajowy i międzynarodowy. Pomagamy Klientom załatwić kwestie formalne związane ze sprowadzeniem osoby zmarłej do kraju, a także odbieramy trumny lub urny z lotnisk. Zapewniamy, że dbamy o bezpieczny i godny przewóz zmarłego.

Czytaj więcej
pochowek-z-kremacja

Pochówek z kremacją

Organizujemy zarówno pogrzeby tradycyjne z trumną, jak i na życzenie Klienta poddajemy zmarłego wcześniejszej kremacji. Bliskich zmarłego wspieramy przy podejmowaniu tych trudnych decyzji. Przed samym procesem kremacji dbamy o przygotowanie i dopełnienie kwestii formalnych, a następnie organizujemy uroczyste pożegnanie zmarłego, wedle koncepcji Klienta.

Czytaj więcej
Call Now Button